O Bance

Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. je součástí velké finanční skupiny, která vznikla spojením devíti italských bankovních domů, jejichž historie sahá až do poloviny 15. století. V roce 1999 započala mezinárodní expanze UniCredit Bank do dalších zemí Evropy akvizicí polského finančního domu Bank Pekao. Poté následovalo spojení s německou skupinou HVB v roce 2005. Skrze následné propojení s rakouskou institucí Bank Austria Creditanstalt posílila tato finanční skupina své zaměření na obchod a styky se zeměmi střední a východní Evropy.

Mezinárodní rozvoj šel ruku v ruce s posilováním pozic v domovské Itálii. Důležitým byl rok 2007, kdy UniCredit Bank upevnila své postavení spojením se skupinou Capitalia. I díky tomu je skupina UniCredit hodnocena jako jedna z největších finančních subjektů v Evropě. Najdete ji zastoupenou ve dvou desítkách zemí Evropy. Spojení názvu a služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se pak datuje ke konci roku 2013.

Na český trh vstoupila UniCredit Bank v roce 2007 s kódem 2700 a BIC kódem BACXCZPP.

UniCredit Bank se zaměřuje na projektové, strukturní a syndikované financování. Důležitou součást její činnosti tvoří také akviziční financování a dále podíl na trhu s komerčními nemovitostmi. Podle průzkumu kapitálových ukazatelů patří UniCredit Bank k jedné z nejodolnějších bank v celé Evropě.

Kontakt

Kurzy měn

MěnaKurz