O Bance

Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů, kterých je zhruba 4,7 milionu. Je součástí skupiny Erste Group operující ve střední a východní Evropě se sídlem ve Vídni.
Počátek spořitelen na území rakouské monarchie (1825–1844)
Zřizování prvních spořitelen v Evropě spadá do druhé poloviny 18. století, kdy většinou v německy mluvících zemích (Německo, Švýcarsko) vzniklo několik takovýchto institucí. Na začátku 19. století se pak myšlenka spořitelnictví začala šířit i Británií, kde lze koncem r. 1818 napočítat již několik set spořitelen. Účelem spořitelen měla být podpora chudých vrstev v jejich hospodaření s penězi.

Také v habsburské monarchii se počátkem 19. století začali o spořitelní myšlenku zajímat a výsledkem snah bylo dne 4. 10. 1819 založení Die Erste oesterreichische Spar-Casse (První rakouská spořitelna), což je současný vlastník České spořitelny – Erste Bank). Tato záložna se stala prvním peněžním ústavem svého druhu v rakouském císařství. Její počátky byly velmi skromné, začínala s jměním 8717 zlatých a teprve ke konci prosince roku 1822 vykázala navýšení na 338.388 zlatých. Následně začaly spořitelny vznikat i v dalších městech monarchie: v Lublani roku 1820, v Innsbrucku a Bregenzi r. 1822, v Hollabrunnu r. 1824.

Kontakt

Bezplatná nonstop linka pro soukromou klientelu
800 207 207
Ze zahraničí: +420 956 777 901

Informační linka pro podnikatele a firmy
956 777 778
Ze zahraničí: +420 956 777 888

George
956 777 438
Ze zahraničí: +420 956 777 438

BUSINESS 24
956 777 888

Investice
800 468 378

Správa pohledávek
956 777 666

Externí call centrum
956 777 955

Centrála
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00
Praha 4
Česká republika

Kurzy měn

MěnaKurz