O Bance

Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu (dřívější znění Ústavy před tzv. euronovelou uvádělo jako hlavní cíl péči o měnovou stabilitu). Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky.

ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR.

ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu s ním určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz. Dále provádí činnost podle zákona o ČNB a dalších právních předpisů.

Kontakt

Ústředí ČNB
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
Tel.: 224 411 111
Zelená linka: 800 160 170

Kurzy měn

MěnaKurz
AUD 16.7110000
BRL 4.6090000
BGN 12.5640000
CAD 18.6470000
CNY 3.5600000
HRK 3.2710000
DKK 3.3030000
EUR 24.5800000
HKD 3.0610000
HUF 0.0624100
ISK 0.1770900
XDR 31.7190000
INR 0.3033600
IDR 0.0016100
ILS 7.2230000
JPY 0.1804700
MYR 5.3920000
MXN 1.1800000
NZD 15.1300000
NOK 2.4630000
PHP 0.4349400
PLN 5.2200000
RON 4.9910000
SGD 17.4630000
ZAR 1.4430000
KRW 0.0185500
SEK 2.3730000
CHF 25.1450000
THB 0.6758500
TRY 1.3370000
GBP 29.1650000
USD 24.0250000