O Bance

Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu (dřívější znění Ústavy před tzv. euronovelou uvádělo jako hlavní cíl péči o měnovou stabilitu). Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky.

ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR.

ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu s ním určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz. Dále provádí činnost podle zákona o ČNB a dalších právních předpisů.

Kontakt

Ústředí ČNB
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
Tel.: 224 411 111
Zelená linka: 800 160 170

Kurzy měn

MěnaKurz
AUD 16.4530000
BRL 4.7440000
BGN 12.6020000
CAD 18.2720000
CNY 3.4750000
HRK 3.2700000
DKK 3.3120000
EUR 24.6450000
HKD 2.9840000
HUF 0.0643700
ISK 0.1774300
XDR 31.3630000
INR 0.3018800
IDR 0.0016000
ILS 6.9900000
JPY 0.1815300
MYR 5.3290000
MXN 1.1780000
NZD 14.8930000
NOK 2.4130000
PHP 0.4475000
PLN 5.3080000
RON 4.9810000
SGD 16.8830000
ZAR 1.4730000
KRW 0.0184900
SEK 2.3550000
CHF 23.5020000
THB 0.6771200
TRY 1.4690000
GBP 29.1100000
USD 23.4220000