O Bance

Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu (dřívější znění Ústavy před tzv. euronovelou uvádělo jako hlavní cíl péči o měnovou stabilitu). Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky.

ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR.

ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu s ním určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz. Dále provádí činnost podle zákona o ČNB a dalších právních předpisů.

Kontakt

Ústředí ČNB
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
Tel.: 224 411 111
Zelená linka: 800 160 170

Kurzy měn

MěnaKurz
AUD 14.7760000
BRL 4.4600000
BGN 12.1000000
CAD 16.4810000
CNY 3.0800000
DKK 3.1760000
EUR 23.6650000
HKD 2.8010000
HUF 0.0641700
ISK 0.1582900
XDR 29.2020000
INR 0.2661900
IDR 0.0014800
ILS 6.1030000
JPY 0.1574900
MYR 4.7580000
MXN 1.2630000
NZD 13.4260000
NOK 2.0380000
PHP 0.3916700
PLN 5.3050000
RON 4.7740000
SGD 16.3430000
ZAR 1.1720000
KRW 0.0170200
SEK 2.0260000
CHF 24.3560000
THB 0.6347100
TRY 0.9400000
GBP 27.5920000
USD 21.9550000