O Bance

Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu (dřívější znění Ústavy před tzv. euronovelou uvádělo jako hlavní cíl péči o měnovou stabilitu). Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky.

ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR.

ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu s ním určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz. Dále provádí činnost podle zákona o ČNB a dalších právních předpisů.

Kontakt

Ústředí ČNB
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
Tel.: 224 411 111
Zelená linka: 800 160 170

Kurzy měn

MěnaKurz
AUD 14.8060000
BRL 4.5470000
BGN 12.4510000
CAD 16.5220000
CNY 3.1350000
DKK 3.2670000
EUR 24.3500000
HKD 2.8650000
HUF 0.0641300
ISK 0.1611500
XDR 29.8510000
INR 0.2686500
IDR 0.0014500
ILS 6.0100000
JPY 0.1511200
MYR 4.7910000
MXN 1.2940000
NZD 13.8030000
NOK 2.0810000
PHP 0.4043500
PLN 5.6070000
RON 4.8980000
SGD 16.7340000
ZAR 1.1970000
KRW 0.0171400
SEK 2.1400000
CHF 25.5510000
THB 0.6372600
TRY 0.7740000
GBP 28.2980000
USD 22.3890000